Καραμάνης Κωνσταντίνος FEB (Urol) - Χειρουργός - Ουρολόγος
Αρχική Βιογραφικό Ιατρείο Παθήσεις Ερωτήσεις Επικοινωνία

 

Επιστημονικές εργασίες

  • Κ. Καραμάνης: Ηλεκτροφορητική και αντιγονική τελετή των αιμοσφαιρινών των σαυρών Agama Stelio που συλλέγησαν από τα νησιά του Αιγαίου.
   Διπλωματική εργασία από το Εργαστήριο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977).

  • K. Karamanis, D.D. Varonos: The influence of Acetylsalicylic Acid, Phenylbutozome, Indomethacin and Flufenamic Acid on the kinetics of leucocytes dyring acute inflammation.
   • Ανακοινώθηκε στο 21ο Congress of the European Society of Toxicology. EUROTOX DRESDEN JUNE 1979.
   • Δημοσιεύθηκε στο Archives of Toxicology sup.4: 485-491 (1980).

  • A. Sfikakis, K. Karamanis, Ch. Laiou, P. Sfikakis, D.D. Varonos: Possible synergism between ovariectomy and oestradiol in preventing Freund’s adjuvant arthritis in the rat.
   • Ανακοινώθηκε στο Fourth International Meeting on future trends in inflammation. Organised by the European Biological Research Association and held in London February 1980.
   • Δημοσιεύτικε στο Inflammation mechanisms and treatment. Edit D. A Willoughby and J.P. Giroud. M.T P. press limited, σελ. 159-168.

  • J.S. Papadopoulos, K. Karamanis, Ch. Tesseromati, D.D. Varonos: Immunologische reabtionslage und osteomieheilung.
   • Δημοσιεύθηκε στο Z.Orthopaedie 118 σελ. 154-160 (1980).

  • J.S. Papadopoulos, K. Karamanis, D.D. Varonos: Knochenreaktion auf Metall-
   und Knochezement-Implantation bei immunologicher Reaktionslage bei Ratten.
   • Δημοσιεύτηκε στο Z.Orthopaedie 118 (2) σελ. 279-284 (1980).

  • Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Κραμάνης, Δ. Βαρώνος: Εμφύτευση μετάλλου και τσιμέντου οστών: Οστική αντίδραση σε προκληθείσα ανοσολογική κατάσταση σε επίμυς.
   • Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο. Αθήνα 1979.

  • Α. Στέλλος, Κ. Κωσταντινίδης, Χ. Σύρμος, Μ. Περράκης, Γ. Φαρμάκης, Κ. Λαμπρινός, Κ. Καραμάνης, Δ. Γιαννακάς, Μ. Φαουάζ: Η ειλεοκύστη ως μέθοδος εκλογής για την εκτροπή των ούρων.
   • Δημοσιεύθηκε στην Ουρολογική Επιθεώρηση 24 : 21-25 (1987).


  • Χ. Σύρμος, Μ. Περράκης, Δ. Γιαννακάς, Κ. Καραμάνης: Παραπλανητικές απεικονίσεις της υπολογιστικής τομογραφίας σε χωροκατακτητικές εξεργασίες του νεφρού.
   • Δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Ουρολογική Επιθεώρηση 24 : 54-57 (1987).

  • Β. Κυραγιάννης, Κ. Καραμάνης, Α. Μπακίρας, Ν. Μουζακόπουλος, Σ. Κοριτσιάδης: Ενδοσκοπικές επεμβάσεις με τοπική αναισθησία.
   • Ανακοινώθηκε στο 8ο Ουρολογικό συνέδριο Ναύπλιο 1988.

  • Β. Κυραγιάννης, Κ. Καραμάνης, Α .Μπακίρας, Α.Τσινταβής, Σ. Κοριτσιάδης: Συχνές αιτίες αποτυχίας της οπτικής ουρηθροτομίας.
   • Ανακοινώθηκε στο 8ο Ουρολογικό συνέδριο Ναύπλιο 1988.

  • Σ. Κοριτσιάδης, Α. Μπακίρας, Κ. Καραμάνης, Δ. Γιαννάκης Δ. Κυραγιάννης: Μέτρηση της στιγμιαίας αύξησης της ενδοκυστικής πίεσης στην ουρήθρα σε γυναίκες με ακράτεια από προσπάθεια.
   • Ανακοινώθηκε στο 8ο Ουρολογικό συνέδριο Ναύπλιο 1988.

  • Σ. Κοριτσιάδης, Κ. Καραμάνης, Π. Μελίδης, Β. Κυραγιάννης: Η εκτίμηση των αντιστάσεων της ουρήθρας προ και μετά την οπισθοηβική ανάρτηση του κόλπου σε γυναίκες με ακράτεια των ούρων από προσπάθεια.
   • Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα 1988.

  • Σ. Κοριτσιάδης, Α. Μπακίρας, Α. Λαμπρακόπουλος, Δ. Γιαννάκης, Κ. Καραμάνης,
   Β. Κυραγιάννης
   : Η χρήση των ενδοσκοπικών εργαλείων στην ανοικτή χειρουργική της νεφρολιθίασης.
   • Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα 1988.

  • Κ. Καραμάνης, Π. Μελίδης, Σ. Κοριτσιάδης, Α. Λαμπρακόπουλος, Α. Μιχαηλίδης,
   Μ. Λυκουρίνας
   : Αντιμετώπιση της ρικνής κύστης με ειλεοκυστεοπλαστική.
   • Δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Ουρολογία. 2 (4) 235-238 (1990).

  • Κ. Καραμάνης, Π. Μελίδης, Ε. Μιχαήλ, Κ. Μπόβης, Γ. Ανδρέου, Ι. Ζαρίφης,
   Μ. Λυκουρίνας
   : Προτερήματα της διαπεριτοναικής ριζικής νεφρεκτομής σε αδενοκαρκινώματα του νεφρού.
   • Δημοσιεύθυκε στην Ελληνική Ουρολογία. 3 (1) σελ. 27-29 (1991).

  • Α. Μπακίρας, Κ. Μπόβης, Π. Μελίδης, Κ. Καραμάνης, Π. Λιακόπουλος,
   Μ. Λυκουρίνας
   : Συμπληρωματική θεραπεία των αδενοκαρκινωμάτων του νεφρού με ιντερφερόνη και προγεστερόνη, ιντερφερόνη και βιμπλαστίνη.
   • Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο. Νοέμβριος 1989.
   • Υπό δημοσίευση στην Ελληνική Ουρολογία.

  • Α. Λαμπρακόπουλος, Κ. Καραμάνης, Α. Τσινταβής, Α. Σιούτας, Σ. Κοριτσιάδης,
   Μ. Λυκουρίνας
   : Χειρουργική αποκατάσταση του πριαπισμού με σηραγγωδο-σπογγιόδω-αναστόμωση.
   • Δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Ουρολογία: 4 (2) σελ. 114-117 (1992).

  • Β. Κυραγιάννης, Κ. Καραμάνης, Π. Μελίδης: Ενδείξεις συντηρητικών επεμβάσεων στους όγκους του νεφρού.
   • Poster που παρουσιάστηκε στο διήμερο κλινικής ογκολογίας της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων. Αθήνα 1990.

  • Σ. Κοριτσιάδης, Γ. Παπαδάκης, Κ. Καραμάνης, Δ. Καββαδίας, Α. Μπακίρας,
   Μ. Λυκουρίνας, Ν. Η. Παπαδόδημας
   : Η συμβολή της ουροδυναμικής στον προμεταμοσχετικό έλεγχο.
   • Poster που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο. Ιωάννινα 1990.

  • S. Coritsiadis, Gabr. Papadakis, K. Karamanis, D. Kavvadias, A. Bakiras, M. Likourinas and N.H. Papadodimas: Contribution of urodynamic studies of lower urinary tract before renal transplantation.
   • Ανακοινώθηκε στο ΙΧ congress of European Association of Urology. Amsterdam 1990.

  • Bakiras A., Bovis K., Karamanis K., Liakopoulos P., Michael E., Likourinas M.: Treatment of reneal adenocarcinoma metastases by Interferon and combination of interferon with Progesterone and Interferon with Viblastine.
   • Ανακοινώθηκε μόνο σαν τίτλος στο ΙΧ congress of European Association of Urology. Amsterdam 1990.

  • A. Μπίσας, Α. Μπακίρας, Κ. Καραμάνης, Π. Μελίδης: Διαδερμική Νεφροστομία: Λύση σε ασθενείς με καρκίνο;
   • Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990.

  • Κ.Μ. Κaramanis, N.J. Parr, G. Smith and D.A. Tolley: Relationship of Initial Radiographic Findings to Outcome and the Treatment of Staghorn Calculi.
   • Poster που παρουσιάστηκε στο 9th World Congress of Endourology and ESWL.
   Vienna 1991.
   • Εκρίθη από τις καλύτερες εργασίες του συνεδρίου και δημοσιεύθηκε σε ειδική έκδοση της Journal of Endourology με τα Highlights του συνεδρίου: 6/3 σελ. 249-252
   (June 1992).

  • A. Rana, K. Karamanis, M. G Lucas and G.D. Chisholm: Identifying Metastastic Disease with T-Category, Gleason Score and Serum P.S.A Level in Patients with Carcinoma of Prostate.
   • Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο της British Association of Urological Surgeons, Glasgow 1991. Δεκτή προς δημοσίευση στην British Journal of Urology.

  • M.G Lucas, T.F.J. Griffin, K. Karamanis, M.V. Merrick, S.R. Wild: What is the best initial imaging in acute renal Colic?
  • • Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο της British Association of Urological Surgeons, Glasgow 1991. Δεκτή προς δημοσίευση στην British Journal of Urology.

  • K.M Karamanis, N.J. Parr, G. Smith and D.A Tolley: Relationship of Initial Radiographic Findings to Outcome and the Treatment of Staghorn Calculi.
   • Ανακοινώθηκε ως εργασία στο Edinburgh Urological Festival. Αύγουστος 1991

  • A. Rana, K. Karamanis, M.G. Lucas and G.D Chisholm: Serun PSA level in newly diagnosed metastatic prostatic cancer.
   • Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Κρήτη 1991

  • K. Karamanis, N.J Parr, A.W Ritchie, G. Smith and D.A. Tolley: Early experience with the technomed pulsed dye laser.
   • Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Κρήτη 1991.

  • K. Karamanis, N.J. Parr, G. Smith and D.A. Tolley: Radiographic findings and outcome in the treatment of Staghorn Calculi.
   • Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Κρήτη 1991

  • Κ. Karamanis, N.J. Parr, G. Smith, S.A. Moussa, D.A. Tolley: The influence of abnormal renal anatomy and function following lithotripsy.
   • Ανακοινώθηκε ως Poster στο συνέδριο της British Association of Urological Surgeons. Bournemouth June 1992. 

 

 

© Κωνσταντίνος Καραμάνης • Όροι Χρήσης
ΑρχικήΒιογραφικόΙατρείοΠαθήσειςΕρωτήσειςΕπικοινωνία
Design by Dr. Graphics